Vstopne rešitve – Družina DataDomain

Edinstvene rešitve za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov

Vstopne_datadomain.jpg
Družina DataDomain predstavlja edinstvene rešitve za varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov. Omogoča visok nivo deduplikacije podatkov v realnem času (inline) pri zmogljivostih do 31TB/h. Z deduplikacijo se opazno zmanjšajo zahteve po fizičnih kapacitetah potrebnih za shranjevanje in varovanje podatkov za faktor med 10 in 30, kot tudi časovni okviri potrebni za izvedbo varnostnega kopiranja.

Deduplikacija se izvaja že na izvorni napravi kar omogoča sproščanje omrežnih virov in zmanjševanje časovnih okvirjev za varnostno kopiranje. Zanimiva lastnost naprav te družine je, da so primerne za zamenjavo tračnih arhivov (VTL – virtualna tračna knjižnica), kjer so podatki na voljo dlje časa in omogočajo hitrejši dostop ter obnovitev. Sistem je primeren tudi za obnovo ob izgubi podatkov (disaster recovery).
Naprave te družine zagotavljajo učinkovito varnostno kopiranje podatkov virtualiziranih sistemov, baz podatkov, osebnih računalnikov in strežnikov. Zagotovljena je kompatibilnost in povezljivost z vso razširjeno programsko opremo namenjeno varnostnemu kopiranju (IBM Tivoli, Atempo, Bakbon, HP, Symantec, EMC2, Data Protector, MS DPM, … ). Varnost in integriteta hranjenih podatkov se zagotavljata z uporabo RAID6 paritete, sportnega preverjanja integritete podatkov in samodejnim odpravljanjem napak pri zapisanih podatkih. Z rešitvami družine DataDomain zagotovite najvišjo možno stopnjo varnosti in integritete podatkov, saj tehnologija v največji možni meri izključije možnost izgube hranjenih podatkov.

Vstopne rešitve te družine omogočajo deduplikacijo v realnem času pri zmogljivostih do 4,7TB/h in bruto kapacitete do 17,2TB.

Naprave te družine so akreditirane pri Arhivu Republike Slovenije.
 
DD160 DD2200
Splošno:
Deduplikacija do 1,1TB/h (z DD Boost)
Logična kapaciteta od 40 do 194 TB
SATA diskovje
2U EIA police
Povezljivost:
1x Upravljalski Ethernet priključek
2x 1Gb ethernet
Nadgradljivo do 8x 1GB ethernet ali 2x 4Gb FC
Programska oprema:
Global Compression, RAID6 pariteta diskov s procesom za samopopravilo koruptiranih blokov, FTP, SSH, E-mail obveščanje, Virtualna kasetna knjižnica, NFSv3
Splošno:
Deduplikacija do 4,7TB/h (z DD Boost)
Logična kapaciteta od 172 do 860TB
SAS diskovje
2U EIA police
Povezljivost:
1x upravljalski ethernet
2x 1Gb Ethernet
2x 10Gb Ethernet
Nadgradljivo do 8x 1Gb ethernet ali 4x 10Gb Ethernet ali 12x10GBase-T ali 6x8Gb FC
Programska oprema:
Global Compression, RAID6 pariteta diskov s procesom za samopopravilo koruptiranih blokov, FTP, SSH, E-mail obveščanje, Virtualna kasetna knjižnica, NFSv3
Entry performance bundle:
Uporabna kapaciteta 1,6TB
Data protection entry bundle:
Uporabna kapaciteta 7,5TB
Enhanced performance bundle:
Uporabna kapaciteta 3,98TB
Data protection enhanced bundle:
Uporabna kapaciteta 17,2TB