Varnostno shranjevanje podatkov | VaD

Za varnostno kopiranje podatkov (backup) ponujamo naprave družine DataDomain, ki je edinstven v svojem delovanju.

Varnostno shranjevanje podatkov

Na to temo se lahko gleda iz dveh vidikov, prvi je varnostne kopije podatkov iz različnih sistemov v različnih različicah, ki se spreminjajo skozi čas, drugi je arhiviranje dokumentov, ki so po svoji naravi statični in se ne bodo spreminjali. Za vsakega izmed teh vidikov ponujamo primerne rešitve dveh družin EMC2 sistemov.

Za varnostno kopiranje podatkov (backup) ponujamo naprave družine DataDomain, ki je edinstven v svojem delovanju. Omogoča visoko raven deduplikacije podatkov v realnem času pri zmogljivosti do 31 TB na uro. Deduplikacija zmanjša porabo diskovnih kapacitet, ki jih sistem potrebuje za shranjevanje in varovanje podatkov v povprečju za faktor med 10 in 30, s čimer ta družina naprav predstavlja odlično in cenovno ugodno rešitev za zamenjavo tračnih sistemov za varnostno kopiranje. Podatki na diskih so tako na voljo dlje časa in hitreje dostopni. Naprave omogočajo tudi replikacijo na zunanjo lokacijo z uporabo le frakcije pasovne širine, ki bi bila potrebna. Zagotovljena kompatibilnost in povezljivost z vso razširjeno programsko opremo za varnostno kopiranje pa omogoča enostavno integracijo v obstoječe okolje. Podatki se hranijo na diskovnem sistemu s partiteto RAID6, sistem pa samodejno preverja integriteto podatkov in odpravlja morebitne napake pri zapisanih podatkih. Sistemi družine DataDomain tako zagotavljajo varnost, integriteto, berljivost in zmožnost povrnitve podatko na najvišji ravni in v največji možni meri izključujejo možnost izgube hranjenih podatkov. Naprave so akreditirane pri Arhivu Republike Slovenije.

Kvalitetno arhiviranje dokumentov terja posebne zahteve in lastnosti, pogosto se je potrebno prilagoditi tudi zakonskim ter internim pravilom, ki določajo koliko časa se hranijo podatki, zagotovitev integritete ali enkripcije. Družina Centera je namenjena prav tovrstnim sistemom. Prefstavlja nov pristop shranjevanja dokumentov na mrežnih diskovnih sistemih – Content-addressed storage(CAS), ki izključi potrebo po dragi dodatni programski opremi, ki zna razumeti in upravljati s fizičnim prostorom na mediju, kjer je posamezni podatek zapisan. Namesto tega je naslov posameznega podatka izračunan po njegovi vsebini in služi kot unikatni identifikator, deluje pa tudi kot digitalni podpis dokumenta s katerim se preveri integriteta. Napredne funkcionalnosti naprav družine Centera omogočajo skladnost z vsemi predpisi in zahtevami s področja arhiviranja vključno z atributi neprepisljivosti in neizbrisnosti podatkov, enkripcijo vse to v sistemu, ki ga je enostavno upravljati, nadgraditi in opravljati vzdrževalna dela, brez potrebe nadgradnji konfiguracije in nedostopnosti podatkov. Za integriteto in berljivost podatkov je zagotovljeno s tehnologijo, ki samodejno preverja berljivost podatkov in odpravlja morebitne napake v zapisih. RAIN tehnologija pa zagotavlja visoko dosegljivost in najvišjo raven varovanja in integritete podatkov.
 

Centera

 
Družina Centera predstavlja vodilne sisteme za arhivsko shranjevanje statičnih podatkov kot so pravni dokumenti, rendgenske slike, priloge elektronske pošte, vsebina za oddajanje, satelitske slike in druge datoteke, ki se shranjujejo in ne spreminjajo. V nasprotju s klasičnimi datotekami in podatkovnimi bazami, ki se spreminjajo, ta sistem vsakemu fiksnemu podatku zagotovi preverjanje pristnosti.
 
Preberi več
 

DataDomain

 
EMC2 DataDomain je edinstven sistem za varnostno kopiranje podatkov. Omogoča deduplikacijo podatkov v realnem času pri zmogljivosti do 31TB/h. Z uporabo te tehnologije predstavlja ta družina odlično in cenovno ugodno rešitev za zamenjavo kasetnih arhivov a varnostno kopiranje in arhiviranje podatkov. Podatki na disku so dlje časa in hitreje na voljo, restavriranje podatkov pa je hitro in na voljo ves čas.
 
Preberi več
 

Z vami na lokaciji

 
VaD, prodaja in podpora
informacijskih tehnologij, d.o.o.

Ukmarjeva 2
1000 Ljubljana

Davčna št.: SI33243662
Matična št.: 3501264000