Shranjevanje podatkov | VaD

Za shranjevanje podatkov ponujamo rešitve treh družin EMC2 sistemov.

Shranjevanje podatkov

Danes smo v vsakodnevnih aktivnostih vezani na računalnik in to je toliko bolj izrazito v poslovnem svetu, količina podatkov, ki jih potrebujemo vsakodnevno raste, naj bodo to baze podatkov, delovne datoteke, programska oprema, virtualizirane okolja ali pa arhivski in drugi podatki. Vsaka vrsta podatkov ima določene lastnosti; v kakšni strukturi se shranjuje, kdo dostopa, na kakšen način dostopa,… Potrebujemo pa tudi opremo, da bomo lahko hitro in učinkovito dostopali do vseh podatkov na voljo, da jih bo moč hitro obdelovati in zapisovati, da bodo ponujene vse možnosti, ki so potrebne za shranjevanje posamezne vrste podatkov. EMC2 zato ponuja med svojimi rešitvami sisteme, ki so namenjeni za točno določene vrste podatkov, prilagojene njihovim lastnostim in s tem omogoči neprimerljivo hitrejši dostop, zanesljivost in varnost podatkov.

Za shranjevanje podatkov tako ponujamo rešitve treh družin EMC2 sistemov.

Prva in najbolj splošna družina rešitev je VNX, ki obsega serije VNX in VNXe uporabna za blokovni in datotečni dostop, od konfiguracije do konfiguracije pa je lahko specializirana za baze podatkov, aplikativne strežnike, datotečne strežnike, virtualizacijo ali katerokoli kombinacijo naštetega. Omogoča bruto kapacitete do 6000TB in s tem zadovolji večino potreb naših strank.

Druga družina rešitev je Isilon, ki je specializiran sistem za datotečni dostop. Uporablja se za razne aplikativne strežnike, kjer je potrebno obdelovati velike količine podatkov npr. sekvenciranje DNK ali RNK, živ pretok in obdelovanje multimedijskih vsebin, obsežne domače imenike, simulacije, varnostno kopiranje z diska na disk, pospeševanje varnostnega kopiranja in manjšanje intervala potrebnega za varnostno kopiranje in drugo. Omogoča bruto kapacitete preko 20PB in prepustnost preko 200GB/s.

Tretja družina namenjena shranjevanju podatkov je Centera. Gre za specializiran sistem za fiksne podatke, torej podatke, ki se ne spreminjajo in se uporablja za arhiviranje. Inovativna tehnologija omogoča zelo preprosto upravljanje in hiter dostop in s svojo funkcionalnostjo zagotavlja skladnost z vsemi predpisi s področja elektronskega arhiviranja, zagotavljanja integritete in varstva osebnih podatkov. 
 

Centera

 
Družina Centera predstavlja vodilne sisteme za arhivsko shranjevanje statičnih podatkov kot so pravni dokumenti, rendgenske slike, priloge elektronske pošte, vsebina za oddajanje, satelitske slike in druge datoteke, ki se shranjujejo in ne spreminjajo. V nasprotju s klasičnimi datotekami in podatkovnimi bazami, ki se spreminjajo, ta sistem vsakemu fiksnemu podatku zagotovi preverjanje pristnosti.  
 
Preberi več
 

Družina VNX

 
Rešitve z EMC-jeve družine VNX so vodilne na svojem področju in predstavljajo rešitve za mala, srednja in velika podjetja. Ponujajo datotečno, blokovno in objektno shranjevanje podatkov, ki je razširljivo in enostavno za uporabo. VNX sistemi vključujejo zmogljivo in prilagodljivo strojno opremo z napredno programsko opremo za uravnavanje učinkovitosti, upravljanje in varovanje podatkov. 
 
Preberi več
 

Isilon

 
Produkti Isilon družine so namenjeni podjetjem, ki bi radi upravljali s svojimi podatki in se ne ukvarjali s samim sistemom. Omejitev kapacitete praktično ni, ne glede na to kako velik diskovni sistem izberete je upravljanje enostavno in časovno učinkovito. Sistem te družine je modularen in enostavno razširljiv, primeren v vseh okoljih kjer se pričakuje velika rast podatkov.    
 
Preberi več
 

Z vami na lokaciji

 
VaD, prodaja in podpora
informacijskih tehnologij, d.o.o.

Ukmarjeva 2
1000 Ljubljana

Davčna št.: SI33243662
Matična št.: 3501264000