Documentum

Platforma namenjena upravljanju vsebin in je temelj na katerem se gradijo aplikacije ter rešitve. Omogoča tudi kolaboracijo pri poslovnih dokumentih

Documentum

Platforma namenjena upravljanju vsebin in je temelj na katerem se gradijo aplikacije ter rešitve. Omogoča tudi kolaboracijo pri poslovnih dokumentih

Documentum2.jpg
Število dokumentov, ki jih je potrebno hraniti v elektronski obliki, vsakodnevno narašča. Podjetja po vsem svetu se soočajo s težavami, kako organizirati, urejati in dostopati do teh elektronskih dokumentov. Klasični datotečni sistemi ne ponujajo zadostne sledljivosti in nadzora dostopa, vsi pa stremimo h brezpapirnem poslovanju zaradi konsolidacije stroškov in lažjega upravljanja.

Documentum je platforma namenjena upravljanju vsebin in je temelj na katerem se gradijo aplikacije ter rešitve. Omogoča preprosto kolaboracijo pri poslovnih dokumentih, kot tudi različne rešitve, ki natančno postopkovno urejajo procesiranje dokumentov primerne tudi za najbolj zahtevna okolja. EMC2 Documentom je rešitev, ki poskrbi za enostavno, varno shrambo, na kateri je moč graditi in povečati produktivnost.

Zagotovljena je podpora za celoten življenjski cikel dokumentov z mnogo možnostmi. Primeren je za dokumente pisarniških zbirk (Office), kot tudi za kompleksnejše kot so CAD datoteke, predloge za oblikovanje, multimedijske vsebine, objave na blogih, slike,…

Pravice se dodeljujejo na objektni ravni, za uporabnike kot tudi skupine. Ta način zagotavlja, da uporabnik ne more prepisati delo drugega ali vsiliti nekompatibilne spremembe, saj sistem omogoča upravljanje in sledenje več različicam posameznega dokumenta. Knjižnica ustvarja ključne povezave med posameznimi podatki s čimer omogoča višjo stopnjo uporabnosti in dostopnosti dokumentov.

Shranjevanje vsebin mora potekati na način, da v najboljši meri uporabi sistemske vire na voljo, brez omejitev dostopnosti. Zagotoviti potrebe virtualnih okolij in centraliziranega upravljanja je danes ključ do uspeha. Documentum ponuja vse to in še več. Unificirana shramba na Documentom platformi izključuje potrebo po klasičnih shrambah, avtomatizira proces kategorizacije in pametnega zaznamovanja katerekoli vrste informacij. Z metapodatki, ki jih ustvari pa poenostavi iskanje, tako da uporabnik lahko pridobi dokument mnogo hitreje.

Temelji na odprtih standarih, ki omogočajo povezljivost z različno drugo programsko opremo, vključno z Microsoft SharePoint.