Centera | VaD

Družina Centera predstavlja vodilne sisteme za arhivsko shranjevanje statičnih podatkov kot so pravni dokumenti, rentgenske slike, priloge elektronske pošte, vsebina za oddajanje, satelitske slike in druge datoteke, ki se shranjujejo in ne spreminjajo.

Centera

Vodilni sistemi za arhivsko shranjevanje statičnih podatkov

Centera3.jpg
Družina Centera predstavlja vodilne sisteme za arhivsko shranjevanje statičnih podatkov kot so pravni dokumenti, rendgenske slike, priloge elektronske pošte, vsebina za oddajanje, satelitske slike in druge datoteke, ki se shranjujejo in ne spreminjajo. V nasprotju s klasičnimi datotekami in podatkovnimi bazami, ki se spreminjajo, ta sistem vsakemu fiksnemu podatku zagotovi preverjanje pristnosti, dolgo življenjsko dobo in hitro dostopnost. Klasične naprave za shranjevanje podatkov niso optimizirane za zahteve, ki so postavljene pri shranjevanju arhivskih podatkov.

Sistem te družine lahko nadomesti arhiviranje v fasciklih in omarah v papirnati obliki, zmanjša prostor potreben za arhiviranje in omogoči hitrejši dostop do arhiviranih podatkov. Digitalizacija tovrstnih dokumentov zmanjša stroške hrambe in obdelave arhivskih dokumentov in predstavlja nov pristop shranjevanja dokumentov na mrežnih pogonih – Content-addressed storage (CAS).

CAS je tehnologija, ki je prilagojena fiksnim dokumentom in izničuje potrebo po dragih programih, ki znajo razumeti in upravljati s fizičnim prostorom na mediju, kjer je posamezni podatek zapisan. Namesto tega je naslov posameznega podatka izračunan glede na vsebino in služi kot unikatni identifikator s katerim program najde in dostopi do posameznega podatka.  Ta unikatni identifikator pa ne služi zgolj za dostopanje do podatka in poenostavitev sistema, temveč deluje kot digitalni podpis posameznega podatka s katerim se zagotovi absolutna pristnost.

Napredne funkcionalnosti sistema omogočajo skladnost z predpisi in zahtevami stranke na področju arhiviranja (WORM tehnologija – write once, read many) z atributi neprepisljivosti podatkov in neizbristnosti, enostavno upravljanja sistema pa poenostavi načrtovanje in dodeljevanje terabajtov in petabajtov na voljo za shranjevanje arhivskih podatkov. Brez potrebe po kompleksnemu nastavljanju RAID, LUN in mapiranj datotečnih sistemov, za vse to poskrbi operacijski sistem. Hitrost in preprostost dostopa preko IP omrežja v manj kot sekundi, kar veča uporabnost shranjenih informacij. Preverjanje pristnosti vsebine poskrbi za nespremenljivost vsakega podatka, ki je zapisan na sistem in transparentnost aplikaciji končnega uporabnika.

Nastavljiva politika renetcije podatkov omogoča avtomatsko upravljanje s podatki, samodejne izbrise, nastavljivo obdobje retencije, onemogočanja izbrisa specifičnih ali vseh podatkov določenega razrede in druge funkcionalnosti.

Preproste nadgradnje brez potrebe bo ponovni konfiguraciji omogočajo hitro povečanje kapacitet brez nedosegljivosti sistema. Samopopravljanje, ki se ves čas izvaja v ozadju pa preverja integriteto podatkov in samodejno rešuje in popravi podatke po potrebi. Avtomatično obveščanje o napakah sistema pa omogoča hitro intervencijo in popravilo še predno nastanejo težave.